Informaţii acţionariat

Stire publicata la 07.11.2017, ora 09:00 Consiliul de Administratie al SC DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA, cu sediul in Buzias, str. Avram Iancu, nr.12, cam.1, parter, intrunit in sedinta din 06.11.2017, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08 decembrie 2017, ora 10:00, la sediul societatii. Documentele corespunzatoare:


► Convocator AGOA 8 decembrie 2017
► Proiect hotarari AGOA
► Propunere buget de venituri si cheltuieli pentru 2018
► Program de investitii pentru 2018
► Buletin vot - persoana fizica
► Buletin vot - persoana juridica
► Buletin vot corespondenta - persoana fizica
► Buletin vot corespondenta - persoana juridica
► Imputernicire speciala persoana fizica
► Imputernicire speciala persoana juridicatop