Scroll Top

Adunări Generale ale Acționarilor

2024:

AGOA 24.04.2024:

Hotărâre AGOA din 24.04.2024
Raport curent din 24.04.2024
Raportul audit Tratament Balnear Buziaș SA 31.12.2023
Raport curent din 21.03.2024
Raport anual 2023
Convocator AGOA din 21.03.2024
Proiect hotărâre AGOA
Raport anual al CA pentru exercițiul financiar 2023
Indicatori 2023
Raport indicatori performanță 2023
Indicatori performanță 2024
Raport anual remunerare 2023
Bilanț la 31.12.2023
Note explicative la bilanț 31.12.2023
Opinia auditorului
Notă privind acoperirea pierderilor contabile
Notă privind ratificarea deciziei 30-2023

Buletin de vot AGOA persoană juridică
Buletin de vot prin corespondență AGOA persoană juridică
Împuternicire specială AGOA persoană juridică

Buletin de vot AGOA persoană fizică
Buletin de vot prin corespondență AGOA persoană fizică
Împuternicire specială AGOA persoană fizică

2023:

AGOA 28.11.2023:

Raport curent din 28.11.2023
Hotărârea nr. 1 din 28.11.2023

Convocator AGOA 28.11.2023
Raport curent din 24.10.2023
Proiect hotărâre AGOA
Notă privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
Notă prelungirea liniei de credit de la Transilvania Leasing și Credit IFN S
Program investiții anul 2024

Buletin de vot – persoană juridică AGOA
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică AGOA
Împuternicire specială – persoană juridică AGOA

Buletin de vot – persoană fizică AGOA
Buletin de vot prin corespondență – persoană fizică AGOA
Împuternicire specială – persoană fizică AGOA

AGOA 13.11.2023:

Raport curent 13.11.2023
Hotărâre AGOA 13.11.2023
Hotărâre AGEA 13.11.2023
Raport curent din 10.10.2023
Convocator AGOA 10.10.2023
Proiect Hotărâre AGOA
Proiect Hotărâre AGEA
Notă de fundamentare privind vânzarea activului cu denumirea CASINO (Clădire Club) către UAT Orașul Buziaș

Lista candidaților propuși pentru alegerea membrilor consiliului de administrație aferentă punctului 1 al AGOA din data de 13.11.2023
Buletin de vot secret peroană fizică/juridică
Împuternicire specială pentru exercitarea votului secret

Buletin de vot – persoană juridică AGOA 
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică AGOA
Împuternicire specială – persoană juridică AGOA

Buletin de vot – persoană fizică AGOA
Buletin de vot prin corespondență – persoană fizică AGOA
Împuternicire specială – persoană fizică AGOA 

Buletin de vot – persoană juridică AGEA 
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică AGEA
Împuternicire specială – persoană juridică AGEA

Buletin de vot – persoană fizică AGEA
Buletin de vot prin corespondență – persoană fizică AGEA
Împuternicire specială – persoană fizică AGEA 

AGOA 13.07.2023:

Știre publicată la 23.05.2023

Consiliul de Administrație al S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1 parter, întrunit în ședința din 19.05.2023, convoacă la data de 13.07.2023 Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor la ora 10,00 la sediul societății.

Hotărârea AGOA nr. 1 din 13.07.2023
Raport curent din 13.07.2023
Convocator AGOA 19.05.2023
Raport curent din 22.05.2023
Proiect hotărâre A.G.O.A.
Proiect politici management eficient
Buletin de vot – persoană juridica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridica A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoană juridica A.G.O.A.
Buletin de vot – persoana fizica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondenta – persoana fizica A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoană fizica A.G.O.A.

AGOA 03.04.2023:

Știre publicată la 27.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1 parter, întrunit în ședința din 27.02.2023, convoacă la data de 03.04.2023 Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor la ora 10,00 la sediul societății.

Convocator din 17.03.2023
Raport curent din 17.03.2023
Raport Curent Convocare AGOA
-Convocator din 28.02.2023
-Bilanț la 31.12.2022
Note explicative la Bilanț 31.12.2022
Opinia auditorului
Raport audit
Raport anual al C.A. pentru exercițiul financiar 2022
Raport privind îndeplinirea criterilor de performanță aprobați de AGOA pentru anul 2022
Raportul de remunerare pe anul 2022
Propunere criterii și indicatori de performanță pentru anul 2023
Notă privind acoperirea pierderilor contabile
Notă cu privire la ratificrea deciziei privind acordarea creditului și prelungirea liniei de credit de la Transilvania Leasing&Credit

Proiect hotărâre AGOA
Buletin de vot – persoana juridica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondenta – persoana juridica A.G.O.A.
Imputernicire speciala – persoana juridica A.G.O.A

Buletin de vot – persoana fizica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondenta – persoana fizica A.G.O.A.
Imputernicire speciala – persoana fizica A.G.O.A.

Raport curent actualizare calendar de comunicare financiară

2022:

AGOA 23.11.2022:

Știre publicată la 20.10.2022

Consiliul de Administrație al S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1 parter, întrunit în ședința din 19.10.2022, convoacă la data de 23.11.2022 Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor la ora 10,00 la sediul societății.

Proiect hotărâre A.G.O.A
Proiect hotărâre A.G.E.A
Convocator din 20.10.2022
Raport Curent din 23.11.2022
Raport Curent din 20.10.2022
Raport trimestrul III 2022
Raport curent 31.10.2022
Active în afara exploatării
Teren
Program investiții anul 2023
Strategia de valorificare a activelor neperformante din patrimoniul societății pentru perioada 2023-2025
Nota privind ratificarea Deciziei 33-2021
Nota privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Buletin de vot – persoană fizică A.G.O.A. 
Buletin de vot prin corespondență – personaă fizică A.G.O.A
Împuternicire specială – persoană fizică A.G.O.A

Buletin de vot – persoană fizică A.G.E.A. 
Buletin de vot prin corespondență – persoană fizică A.G.E.A
Împuternicire specială – persoană fizică A.G.E.A

Buletin de vot – persoană juridică A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică A.G.O.A.
Împurenicire specială – persoană juridică A.G.O.A.

Buletin de vot – persoană juridică A.G.E.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică A.G.E.A.
Împuternicire specială – persoană juridică A.G.E.A.

AGOA 08.04.2022:

Știre publicată la 07.03.2022

Consiliul de Administrație al S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1 parter, întrunit în ședința din 02.03.2022, convoacă la data de 08.04.2022 Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor la ora 10,00 la sediul societății.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 08.04.2022
– Convocator din 02.03.2022
Raport Curent din 02.03.2022
Raport curent din 07.03.2022
Bilanț la 31.12.2021
Note explicative la Bilanț la 31.12.2021
Declarație persoane responsabile
Opinia Auditorului
Raport anual CA pentru exercițiul financiar 2021
Raport anual CA pentru exercițiul financiar 2021 (XHTML)
Raport privind îndeplinirea criteriilor de performanță aprobați de AGOA pentru anul 2021
Raport de remunerare pe anul 2021
Propunere criterii și indicatori de performanță pentru anul 2022

Proiect hotărâri A.G.O.A.
Buletin de vot – persoană juridică A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoană juridică A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoană juridică A.G.O.A.

Buletin de vot – persoană fizică A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoană fizică A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoană fizică A.G.O.A.

2021:

AGOA 07.12.2021:

Știre publicată la 07.11.2021

Consiliul de Administrație al S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A. cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu, nr.12, cam.1, parter, întrunit în ședința din 03.11.2021, convoacă la data de 07.12.2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 10,00 la sediul societății

– Raport Curent AGOA 07.12.2021
– Raport Trimestrul III 2021
Convocator Din 03.11.2021
Notă privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Program investiții 2022
Auditori
Teren
Active în exploatare
Active în afara exploatării 
Proiect hotărâre A.G.O.A.
Buletin de vot – persoană juridica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoana juridica A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoana juridica A.G.O.A.
Buletin de vot – persoană fizica A.G.O.A.
Buletin de vot prin corespondență – persoana fizica A.G.O.A.
Împuternicire specială – persoana fizica A.G.O.A.
Buletin de vot secret persoană fizică (auditor financiar)
Buletin de vot secret persoană juridică (auditor financiar)
Împuternicire specială vot secret persoană fizică (auditor financiar)
Împuternicire specială vot secret persoană juridică (auditor financiar)

AGOA și AGEA 09.04.2021:

Știre publicată La 23.03.2021

Consiliul De Administrație Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. Cu Sediul În Buziaș, Str. Avram Iancu Nr. 12, Cam. 1 Parter, Întrunit În Ședința Din 08.03.2021, Convoacă La Data De 09.04.2021 Adunarea Generala Ordinară A Acționarilor La Ora 10,00 Și Adunarea Generala Extraordinară A Acționarilor La Ora 12,00 La Sediul Societății.

Documente Corespunzatoare:

– Raport Curent A.G.O.A Si A.G.E.A. Din 09.04.2021
– Raport Curent Si Convocator Din 23.03.2021
– Raport Curent A.G.O.A. Si A.G.E.A. Din 08.03.2021
– Bilant La 31.12.2020
– Raport Anual Al C.A. Pentru Exercițiul Financiar 2020
– Indicatori De Performanță – 2021
– Raport Privind Îndeplinirea Criterilor De Performanță Aprobați De AGOA Pentru Anul 2020
– Notă Privind Acoperirea Pierderilor Contabile
– Politica De Remunerare Din 09.04
– Opinie Audit Tratament Balnear Buzias
– Notă Privind Prelungirea Liniei De Credit
– Prelungirea Strategiei De Valorificare A Activelor Neperformante Pentru Perioada 2021-2022
Proiect Hotarari A.G.O.A.
– Proiect Hotarari A.G.E.A.
Buletin De Vot – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Buletin De Vot – Persoana Juridica A.G.E.A
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica A.G.E.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Juridica A.G.E.A.
– Buletin De Vot – Persoana Fizica A.G.E.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica A.G.E.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Fizica A.G.E.A.

2020:

AGOA 13.11.2020:

Știre Publicată la 12.10.2020

Consiliul De Administrație Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ-S.A. Cu Sediul În Buziaș, Str. Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Întrunit În Ședința Din 09.10.2020, Convoaca La Data De 13.11.2020 Adunarea Generala Ordinara A Acționarilor La Ora 10,00 La Sediul Societății.

Documente Corespunzatoare:

– Lista Active In Afara Exploatarii
– Raport Curent AGOA 13.11.2020
– Raport Curent 09.10.2020 Și Convocator AGOA 13.11.2020
– Bugetul De Venituri Și Cheltuieli Pe Anul 2021
– Program Investiții 2021
– Proiect Hotărâre A.G.O.A.
– Buletin De Vot – Persoană Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondență – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Împuternicire Specială – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot – Persoană Fizica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondență – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Împuternicire Specială – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Lista Active In Afara Exploatarii

AGOA 10.04.2020:

Stire Publicata La 10.03.2020

Consiliul De Administratie Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. Cu Sediul In Buzias, Str.Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Intrunit In Sedinta Din 06.03.2020, Convoaca La Data De 10.04.2020 Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor La Ora 10,00 Si Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor La Ora 12,00 La Sediul Societatii

Documente Corespunzatoare:

– Raport Curent A.G.O.A. Si A.G.E.A. Din 10.04.2020
– Raport Curent C.A. + Convocator A.G.O.A. 10.04.2020
– Raport Curent Consiliu De Administratie – 30.03.2020
– Opinie Audit Tratament Balnear Buzias SA 31.12.2019
– Raport Curent 06.03.2020 Si Convocator AGOA Si AGEA 10.04.2020
– Bilant La 31.12.2019
– Raport Anual Al C.A. Pentru Exercitiul Financiar 2019
– Raport Privind Indeplinirea Criterilor De Performanta Aprobati De AGOA Pentru Anul 2019
– Propunere Criterii Si Indicatori De Performanta Pentru Anul 2020
– Raport Cu Privire La Prelungirea Liniei De Credit De La Intesa San Paolo Romania -S.A.
– Propuneri Rectificare Program Investitii 2020
– Strategia De Valorificare A Activelor Neperformante Pentru Perioada 2020-2021
– Contract De Mandat Cadru
– Contract De Administrare Cadru
Candidat Propus Pentru Alegerea Ca Membru In Consiliul De Administratie
– Buletin Vot Secret Perssoana Fizica Si Juridica AGOA 10.04.2020 – Alegere Membru Al Consiliului De Administratie
– Buletin Vot Secret Prin Corespondenta Perssoana Fizica Si Juridica AGOA 10.04.2020 – Alegere Membru Al Consiliului De Administratie
Proiect Hotarari A.G.O.A.
– Proiect Hotarari A.G.E.A.
– Buletin De Vot – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Juridica A.G.O.A.
– Buletin De Vot – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica A.G.O.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Fizica A.G.O.A.
Buletin De Vot – Persoana Juridica A.G.E.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica A.G.E.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Juridica A.G.E.A.
– Buletin De Vot – Persoana Fizica A.G.E.A.
– Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica A.G.E.A.
– Imputernicire Speciala – Persoana Fizica A.G.E.A.

2019:

AGOA 14.11.2019:

Stire Publicata La 27.09.2019

Consiliul De Administratie Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. Cu Sediul In Buzias, Str.Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Intrunit In Sedinta Din 27.09.2019, Convoaca La Data De 14.11.2019 Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor La Ora 10,00, La Sediul Societatii.

Documente Corespunzatoare:

– Convocator AGOA 14.11.2019
– Raport Curent AGOA 14.11.2019
– Raport Curent Consiliu De Administratie 14.11.2019
– Buget De Venituri Si Cheltuieli Pentru Anul 2020
– Buletin Vot Persoana Fizica AGOA 14.11.2019
– Buletin Vot Persoana Juridica AGOA 14.11.2019
– Buletin Vot Corespondenta Persoana Fizica AGOA 14.11.2019
– Buletin Vot Corespondenta Persoana Juridica AGOA 14.11.2019
– Buletin Vot Secret Persoana Fizica AGOA 14.11.2019 – Alegerea Auditorului Financiar
– Buletin Vot Secret Persoana Juridica AGOA 14.11.2019 – Alegerea Consiliului De Administratie
– Decizia C.A. Din 10.09.2019
– Imputernicire Speciala Persoana Fizica AGOA 14.11.2019
– Imputernicire Speciala Persoana Juridica AGOA 14.11.2019
– Imputernicire Speciala Vot Secret Pers Fizica AGOA 14.11.2019 – Alegerea Auditorului Financiar
– Imputernicire Speciala Vot Secret Pers Fizica AGOA 14.11.2019 – Alegerea Consiliului De Administratie
– Imputernicire Speciala Vot Secret Pers Juridica AGOA 14.11.2019 – Alegere Auditorului Financiar
– Imputernicire Speciala Vot Secret Pers Juridica AGOA 14.11.2019 – Alegere Consiliului De Administratie
– Program Investitii 2020
– Proiect Hot. AGOA 14.11.2019
– Lista Admnistratori AGOA
– Lista Auditori Financiari AGOA

AGOA 05.04.2019:

Stire Publicata La 05.03.2019

Consiliul De Administratie Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. Cu Sediul In Buzias, Str.Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Intrunit In Sedinta Din 28.02.2019, Convoaca La Data De 05.04.2019 Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor La Ora 10,00, La Sediul Societatii.

Documente Corespunzatoare:

Raport Curent AGOA 05.04.2019
Raport Curent 28.02.2019 Si Convocator AGOA 05.04.2019
Bilant La 31.12.2018
Note Explicative Bilant La 31.12.2018
Raport Anual Al C.A. Pentru Exercitiul Financiar 2018
Raportul Auditorilor Independenti Catre Actionarii Tratament Balnear Buzias S.A.
Raport Privind Indeplinirea Criterilor De Performanta Aprobati De AGOA Pentru Anul 2018
Propunere Criterii Si Indicatori De Performanta Pentru 2019
Proiect Hotarari A.G.O.A.
Buletin De Vot – Persoana Juridica
Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica
Imputernicire Speciala – Persoana Juridica
Buletin De Vot – Persoana Fizica
Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica
Imputernicire Speciala – Persoana Fizica

2018:

AGOA și AGEA 14.12.2018:

Stire

Consiliul De Administratie Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. Cu Sediul In Buzias, Str.Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Intrunit In Sedinta Din 31.10.2018, Convoaca La Data De 14.12.2018 Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor La Ora 10,00 Si Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor La Ora 12,00 La Sediul Societatii.

Documente Corespunzatoare:

►Raport Curent Si Convocator AGOA Si AGEA
►Informare Privind Situatia Patrimoniala Si Financiara A Societatii La Data De 30.09.2018 Si Analiza Privind Modul De Realizare A Prevederilor BVC/2018.
►Proiect Buget De Venituri Si Cheltuieli Pentru Exercitiul Financiar 2019
►Proiect Program Investitii Pentru Exercitiul Financiar 2019
►Proiect Act Aditional La Contractul De Administrare
►Proiect Act Aditional La Contractul De Mandat
►Propunere Prelungire A Perioadei De Vanzare A Activelor Neproductive Ramase Nevandute La Finele Exercitiului Financiar 2018
►Proiect Hotarari A.G.O.A.
►Proiect Hotarari A.G.E.A.
►Buletin De Vot – Persoana Juridica – AGOA
►Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica – AGOA
►Imputernicire Speciala – Persoana Juridica – AGOA
►Buletin De Vot – Persoana Fizica – AGOA
►Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica – AGOA
►Imputernicire Speciala – Persoana Fizica – AGOA
►Buletin De Vot – Persoana Juridica – AGEA
►Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica – AGEA
►Imputernicire Speciala – Persoana Juridica – AGEA
►Buletin De Vot – Persoana Fizica – AGEA
►Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica – AGEA
►Imputernicire Speciala – Persoana Fizica – AGEA

AGOA 29.03.2018:

Stire Publicata La 21.02.2018

Consiliul De Administratie Al S.C. De TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A. Cu Sediul In Buzias, Str.Avram Iancu Nr.12, Cam.1 Parter, Intrunit In Sedinta Din 20.02.2018, Convoaca La Data De 29.03.2018 Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor La Ora 10,00, La Sediul Societatii:

Documente Corespunzatoare:

► Convocator AGOA 29.03.2018
► Raport Curent 20.02.2018 Si Convocator AGOA 29.03.2018
► Calendar De Comunicare Financiara 2018
► Raport Privind Rezultatele Financiare Preiminare Pentru Exercitiul Financiar Incheiat La 31.12.2017
► Propunere Indicatori Si Obiective De Performante Pentru Anul 2018, Conform BVC
► Raport Curent AGOA 29.03.2018
► Bilant La 31.12.2017
► Bilant La 31.12.2017 – Final
► Raport Anual Al C.A. Pentru Exercitiul Financiar 2017
► Raport Anual Al C.A. 2017 – Final
► Raport Audit
► Raport Privind Indeplinirea Criterilor De Performanta Aprobati De AGOA Pentru Anul 2017
► Nota Privind Stabilirea Indemnizatiilor Fixe Si A Nivelului Asigurarii De Raspundere Profesionala Ale Membrilor Consiliului De Administratie Pentru Anul 2018
► Proiect Hotarari A.G.O.A.
► Buletin De Vot – Persoana Juridica
► Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Juridica
► Imputernicire Speciala – Persoana Juridica
► Buletin De Vot – Persoana Fizica
► Buletin De Vot Prin Corespondenta – Persoana Fizica
► Imputernicire Speciala – Persoana Fizica

2017:

AGOA 08.12.2017:

Stire Publicata La 07.11.2017, Ora 09:00 Consiliul De Administratie Al SC DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA, Cu Sediul In Buzias, Str. Avram Iancu, Nr.12, Cam.1, Parter, Intrunit In Sedinta Din 06.11.2017, Convoaca Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor, La Data De 08 Decembrie 2017, Ora 10:00, La Sediul Societatii.

Documentele Corespunzatoare:

► Convocator AGOA 8 Decembrie 2017
► Proiect Hotarari AGOA
► Propunere Buget De Venituri Si Cheltuieli Pentru 2018
► Program De Investitii Pentru 2018
► Buletin Vot – Persoana Fizica
► Buletin Vot – Persoana Juridica
► Buletin Vot Corespondenta – Persoana Fizica
► Buletin Vot Corespondenta – Persoana Juridica
► Imputernicire Speciala Persoana Fizica
► Imputernicire Speciala Persoana Juridica

AGOA și AGEA 10.04.2017:

► Convocator AGOA AGEA 10 Aprilie 2017
► BILANT 31.12.2016
► RAPORT ANUAL CA – 2016
► RAPORT AUDIT
► Strategia Societăţii
► Strategia Valorificare Active Neproductive 2017
► Raport Criterii Perfomanţă
► Propunere Indicatori Performanţă
► Buletin Vot Coresp Persoană Fizică AGEA 10.04.2017
► Buletin Vot Coresp Persoană Fizică AGOA 10.04.2017
► Buletin Vot Coresp Persoană Juridică AGEA 10.04.2017
► Buletin Vot Coresp Persoană Juridică AGOA 10.04.2017
► Buletin Vot Persoană Fizică AGEA 10.04.2017
► Buletin Vot Persoană Fizică AGOA 10.04.2017
► Buletin Vot Persoană Juridică AGEA 10.04.2017
► Buletin Vot Persoană Juridică AGOA 10.04.2017
► Buletin Vot Secret Pers Fizică Şi Juridică AGOA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Persoană Fizică AGEA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Persoană Fizică AGOA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Persoană Juridică AGEA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Persoană Juridică AGOA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Vot Secret Pers Fizică AGOA 10.04.2017
► Împuternicire Specială Vot Secret Pers Juridică AGOA 10.04.2017
► Proiect Hot. AGEA 10.04.2017
► Proiect Hot. AGOA 10.04.2017
► Ofertă Auditor Financiar

2016:

AGOA 12.12.2016:

► Convocator AGOA 12.12.2016
► Proiect Hotărâri AGOA
► Propunere Buget De Venituri Şi Cheltuieli Pentru 2017
► Program De Investiţii Pentru 2017
► Buletin Vot – Persoană Fizică
► Buletin Vot – Persoană Juridică
► Buletin Vot Corespondenţă – Persoană Fizică
► Buletin Vot Prin Corespondenţă – Persoană Juridică
► Împuternicire Specială Persoană Fizică
► Împuternicire Specială Persoană Juridică
► Raport Curent Hotărâri AGOA 12.12.2016

AGOA 30.03.2016:

► RAPORT CURENT AGOA 30 MARTIE 2016 COMUNICARE HOTĂRÂRI
► CONVOCATOR AGOA MARTIE 2016
► RAPORT ANUAL CA 2015
► SITUAŢIE FINANCIARĂ LA 31.12.2015
► PROIECT DE HOTĂRÂRI AGOA 30.03.2016
► RAPORT AUDITOR FINANCIAR
► Buletin Vot Corespondenţă Persoană Fizică
► Buletin Vot Corespondenţă Persoană Juridică
► Împuternicire Specială Persoană Fizică
► Împuternicire Specială Persoană Juridică
► Buget Venituri – Cheltuieli 2016
► Program Investiţii 2016

2015:

AGOA Noiembrie 2015:

► CONVOCATOR AGOA NOIEMBRIE 2015
► BALN Raport C.A. Mandat 15.11.2011 – 15.11.2015
► OFERTA AUDITOR
► PROIECT DE HOTĂRÂRI AGOA
► Buletin Vot Corespondenţă Persoană Fizică
► Buletin Vot Corespondenţă Persoană Juridică
► Împuternicire Specială Persoană Fizică
► Împuternicire Specială Persoană Juridică
► Împuternicire Vot Secret Persoană Fizică
► Împuternicire Vot Secret Persoană Juridică
► Listă Propuneri Acţionari Pentru Funcţia De Administrator

AGOA și AGEA Aprilie 2015:

► Convocator AGOA
► Convocator AGEA
► Raport Audit
► Raport Anual Consiliu De Administraţie
► Bilanţ 31.12.2014
► BVC 2015
► Program De Investiţii 2015
► Procură Specială Persoană Fizică AGEA
► Procură Specială Persoană Fizică AGOA
► Procură Specială Persoană Juridică AGEA
► Procură Specială Persoană Juridică AGOA
► Buletin Vot Prin Corespondenţă Persoană Fizică AGEA
► Buletin Vot Prin Corespondenţă Persoană Fizică AGOA
► Buletin Vot Prin Corespondenţă Persoană Juridică AGEA
► Buletin Vot Prin Corespondenţă Persoană Juridică AGOA
► Proiect De Hotărâri AGEA
► Proiect De Hotărâri AGOA

AGEA Ianuarie 2015:

► HOTĂRÂRI AGEA DIN 30 IANUARIE 2015
► Convocator AGEA
► Completare Convocator AGEA
► Raport Consiliu De Administraţie
► Anexa 1 BVB Ghid Listare Piaţa Reglementată
► Anexa 2 Ghid BVB CAN ATS
► Anexele 3 4 Sibex Ghid Listare
► Anexa 5 Formulare Listare BVB Sibex – Fişă Sintetică
► Buletin De Vot Prin Corespondenţă Persoană Fizică
► Buletin De Vot Prin Corespondenţă Persoană Juridică
► Procură Specială Persoană Fizică
► Procură Specială Persoană Juridică
► PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.